Τεχνικές Διαλογισμού

Σε κάθε τάξη γιόγκα διδάσκονται και εφαρμόζονται τεχνικές διαλογισμού.
Πρόκειται για τεχνικές που διδάχτηκαν από τους σπουδαίους δασκάλους Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι και Σουάμι Νιράτζαν.
Με τεχνικές όπως η Ατζάπα τζάπα, η κεγια στερυαμ, ο οραματισμός έρχεται ο μαθητής σε διαλογιστική κατάσταση, σημείο από το οποίο μπορεί πια να γνωρίσει και γιατί όχι σιγά σιγά να ελέγξει το νου.